Život Melanie, pasačky lasalettské

Život Melanie, pasačky lasalettské, jejž sama napsala léta Páně 1900

Úvod napsal Léon Bloy

Přeložili Josef Florian a Otto Albert Tichý
Vydal Antonín Ludvík Stříž, Dobré dílo, Stará říše na Moravě, 1914

 

Ke stažení: ZDE

 

Ráj Pozemský, toť Utrpení, a není zde jiného. Vlastně člověk jest vždycky v Zahradě Rozkoše, a jeho vypuzení jest jen zdánlivé. Jenže od Neposlušnosti vidí nahým sebe, viděl nahou zemi a vše, co jest na zemi, poznal, že utrpení není nic jiného než rozkoš zcela nahá. Nespočetní svatí snad měli toho tušení, protože Éra Absolutna ještě nezačala.“ – Život Melanie, Pasačky La Salettské