Duše Napoleonova

Přeložil Josef Florian
Vydal Antonín Ludvík Stříž, Dobré dílo, sv. č. 48, Stará Říše, Morava, 1918.

Ke stažení: ZDE

„Napoleon jest nevysvětlitelný, a bez pochyby nejnevysvětlitelnějším z lidí, protože jest nejprve a zvláště Předobrazem TOHO, který přijde a který není snad již příliš vzdálen, předobrazem a předchůdcem nám zcela na blízku, sám oznamován všemi lidmi neobyčejnými, kteří ho ve všech dobách předcházeli.“

„Co přišel tedy dělat do této Francie XVIII. století, jež ho jistě nepředvídala a jež ho ještě méně čekala? Nic jiného než toto: Gesto Boha skrze Franky, aby lidé celé země nezapomenuli, že jest opravdu nějaký Bůh, a že přijde jako zloděj v hodinu, které neznáme, ve společenství Úžasu definitivního, jenž bude příčinou úplného vysílení všehomíra. Slušelo se bez pochyby, aby toto gesto vykonal muž, jenž věřil sotva v Boha a neznal jeho Přikázání. Poněvadž neměl poslání patriaršského ani prorockého, záleželo na tom, aby byl nevědom své Úlohy, zrovna jako bouře nebo zemětřesení, takže mohl býti sdružován svými nepřáteli s Antikristem nebo s démonem.“