Krev Chudého

Přeložil Josef Florian
Vydal Josef Florian, Dobré dílo, sv. č. 41, Stará Říše, Morava, 1911.

Ke stažení: ZDE

„Je nesnesitelno rozumu, by jeden člověk rodil se přecpán statky a blahobytem, a by druhý rodil se na dně hnojné jámy. Slovo Boha přišlo do chléva, opovrhujíc Světem, dítky to vědí, a všechna sofismata démonů nezmění ničeho, v tomto tajemství, že radost bohatcova tyje z bolesti chudého. Kdo toho nepochopí, jest hlupák pro čas i věčnost. — Hlupák pro věčnost!“